СА-МО 
Бионатура
НАЈДОБРОТО ОД ПРИРОДАТА ЗА ВАС
     ТРГОВСКИ МАРКИ      Со исполнувањето на потребите и очекувањата на клиентите се постигнува успех во прехрамбената индустрија. Ние ја препознаваме потребата на трговците да воспостават препознатлива понуда на квалитетни производи коишто ќе се разликува  од понудата на конкурентите и ќе креираат алтернативен избор за своите потрошувачи.      За нашите извозни партнери ние обезбедуваме етикетирање под нивни бренд. Довербата за брендирање на нашите производи како привилегија и признание на нашата способност да понудиме високо квалитетни производи. Затоа гарантираме дека сите производи кои ги произведуваме и се пласираат под други трговски марки ќе бидат подготвени со истото внимание и посветеност како и проиводите кои се проиведуваат под наш бренд.            
СА-МО Бионатура
2314 Блатец, Македонија
Тел:
00389 70 927 728 00389 33 371 451
Факс:
00389 33 371 012
E-mail:
samobionatura@gmail.com
СА-МО Бионатура Блатец Македонија