СА-МО 
Бионатура
НАЈДОБРОТО ОД ПРИРОДАТА ЗА ВАС
     РАЗВОЈ НА ПРОИЗВОДИТЕ      СА-МО БИОНАТУРА ДООЕЛ константно инвестира во развој на нови производи и подобрување на  самите производи со цел да се задоволат  и најпребирливите потрошувачи. Развојот и производството на одредени производи произлегува по  иницијација на самите потрошувачи.Секој производ пред почетокот на редовно производство се дегустира и коментира од страна на случајно избрани потрошувачи со цел да се добие реален впечаток и насока  за подобрување на нашите производи.            
СА-МО Бионатура
2314 Блатец, Македонија
Тел:
00389 70 927 728 00389 33 371 451
Факс:
00389 33 371 012
E-mail:
samobionatura@gmail.com
СА-МО Бионатура Блатец Македонија