СА-МО 
Бионатура
НАЈДОБРОТО ОД ПРИРОДАТА ЗА ВАС
          ЗА НАС      Компанијата  е основана врз основа на долгорочното искуство во конзервната индустрија и  местоположбата која нуди голем асортиман  на земјоделски производи кои  имаат одлична репутација и се добро познати заради високиот квалитет, кој се должи на единствените климатски услови, неиндустијализираниот начин на производство и големиот број сончеви денови.  Од таа причина за нашите преработени производи обезбедуваме висококвалитетна суровина. За да се обезбедат доволни количини на земјоделски суровини за нашиот преработувачки капацитет, компанијата  координира и раководи со производството на повеќепроизводни површини во близина на преработувачкиот капацитет во радиус од 20 – 30 км.            
СА-МО Бионатура
2314 Блатец, Македонија
Тел:
00389 70 927 728 00389 33 371 451
Факс:
00389 33 371 012
E-mail:
samobionatura@gmail.com
СА-МО Бионатура Блатец Македонија